EDUKACIJA BIRAČKIH ODBORA - IZBORI 2020

UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASANJA

UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASANJA

Po zatvaranju biračkog mjesta predsjednik biračkog odbora će upitati članove biračkog odbora da li imaju primjedbi na tok glasanja, čije nepostojanje ili postojanje sa sadržajem i imenom davaoca primjedbe unosi u zapisnik o radu biračkog odbora.

 • U zapisnik se unosi i podatak da li ima primjedbi na rad povjerenika za glasanje putem pisma.

 • Po završenom glasanju, birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasanja na biračkom mjestu.

 • Birački odbor utvrđuje broj neupotrijebljenih glasačkih listića i stavlja ih u poseban omot koji se pečati sa oznakom sadržaja.

 • Birački odbor uvtrđuje broj kontrolnih kupona odvojenih od glasačkih listića i broj potpisanih štampanih odrezaka-potvrda o elektronskoj identifikaciji birača i stavlja ih odvojeno u posebne omote koji se pečate, sa oznakom sadržaja.

 • Na osnovu štampanog izvoda iz biračkog spiska, birački odbor utvrđuje ukupan broj birača koji su glasali. Ukupan broj se dobija sabiranjem broja birača zaokruženih u štampanom izvodu iz biračkog spiska biračkog odbora i štampanom izvodu iz biračkog spiska za birače koji su glasali putem pisma.

 • Podatke vezano za neupotrijebljene glasačke listiće, broj kontrolnih kupona odvojenih od glasačkih listića, broj potpisanih štampanih odrezaka-potvrda o elektronskoj identifikaciji birača, i ukupan broj birača koji su glasali, birački odbor unosi u zapisnik prije otvaranja glasačke kutije.

 • Kada se glasačka kutija otvori, ubacuju se listići iz mobilne kutije za glasanje putem pisma. Poslije provjere kontrolnog lista, važeći glasački listići odvajaju se od nevažećih.

 • Birački odbor utvrđuje broj nevažećih glasačkih listića, zatim broj važećih listića, kao i broj glasova za svaku izbornu listu, što unosi u zapisnik.


Nevažeći glasački listić je nepopunjeni glasački listić, listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za koju se izbornu listu glasalo i listić na kome je zaokruženo više od jedne izborne liste.


 • Neupotrijebljene, nevažeće i važeće glasačke listiće birački odbor će staviti u posebne omote, na kojima stoji oznaka sadržaja i koji se pečate.

 • Ostali izborni materijal (zapisnik o radu, izvod iz biračkog spiska, glasački listići, kontrolni kuponi odvojeni od glasačkih listića, potvrde-odresci, zahtjevi za glasanje putem pisma, pečat biračkog odbora, kao i preostali izborni materijal) stavlja se u jedan koverat koji se pečati.

 • Elektronski uređaj za identifikaciju birača se pakuje u posebnu zaštitnu kutiju.

Po utvrđivanju rezultata glasanja, birački odbor će, bez odlaganja, a najkasnije u roku od šest časova od časa zatvaranja biračkog mjesta, izborni materijal i opremu dostaviti opštinskoj izbornoj komisiji.