EDUKACIJA BIRAČKIH ODBORA - IZBORI 2020

ZAPISNIK O RADU BIRAČKOG ODBORA I IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA

  • Zapisnik o radu biračkog odbora vodi se na propisanom obrascu koji je dostavljen biračkom odboru.

  • Zapisnik o radu biračkog odbora sadrži i podatke o licima koja su pratila rad biračkog odbora i o vremenu njihovog zadržavanja na biračkom mjestu. Podatke u zapisnik unosi predsjednik biračkog odbora.

  • Predsjednik biračkog odbora dužan je da primjedbu člana biračkog odbora unese u zapisnik u momentu davanja primjedbe.

  • Zapisnik o radu biračkog odbora potpisuju predsjednik i članovi biračkog odbora.

Napomena: Ukoliko neko od članova biračkog odbora odbije da potpiše zapisnik, predsjednik biračkog odbora će ga upitati za razlog odbijanja. Razlog odbijanja da se potpiše zapisnik i razlog da zapisnik nije potpisan zbog toga što se član biračkog odbora ranije udaljio sa biračkog mjesta, unosi se u zapisnik u vidu konstatacije na samom njegovom kraju, što potpisuju prisutni članovi biračkog odbora.

  • Po jednu kopiju zapisnika predsjednik biračkog odbora predaje članovima biračkog odbora. Sastavni dio zapisnika o radu biračkog odbora čine obrasci-aneksi zapisnika, koje propisuje Državna izborna komisija