EDUKACIJA BIRAČKIH ODBORA - IZBORI 2020

UREĐENJE BIRAČKOG MJESTA

 • Birački odbor (u stalnom sastavu i opunomoćeni predstavnici podnosilaca izbornih lista) dužan je doći na biračko mjesto u 5:00 sati (dva sata prije nego što se otvori biračko mjesto) na dan održavanja izbora.

 • Prostorije za glasanje moraju biti dovoljno prostrane da omoguće neometano funkcionisanje biračkog odbora, tj.da ima dovoljno prostora za sve članove biračkog odbora kako bi mogli da vide, uređaj za elektronsku identifikaciju birača, glasačku kabinu i ostali izborni materijal u svakom trenutku, i dovoljno prostora za postavljanje kabina za glasanje.

 • Birački odbor će provjeriti da li je na biračkom mjestu istaknuta zastava Crne Gore, da li je prostorija za glasanje dovoljna za prohodnost birača, da li su obezbijeđeni uslovi za rad uređaja za elektronsku identifikaciju birača, da li je postavljena glasačka kutija, da li je dovoljan broj paravana-kabina koji obezbjeđuju tajnost glasanja i ukloniće materijal koji je vezan za izbornu kampanju ukoliko se nalazi na biračkom mjestu ili na 100 metara od biračkog mjesta.

 • Predsjednik biračkog odbora utvrđuje da li su obezbijeđene stolice za članove biračkog odbora u stalnom i proširenom sastavu i potreban broj stolica za lica koja prate rad organa za sprovođenje izbora.

 • U prostorijama za glasanje, zaseban dio će biti uređen postavljanjem glasačkih kabina, čiji oblik i dimenzije onemogućavaju da se vidi kako je birač glasao, i postavljene su na takav način da je birač tokom glasanja okrenut leđima biračkom odboru.

 • Na svakom biračkom mjestu nalazi se najmanje jedna glasačka kabina/paravan sa dvije police namijenjena osobama niskog rasta

 • Predsjednik biračkog odbora pred svim članovima biračkog odbora otvara omot sa materijalom za glasanje, pri čemu se vrši provjera da li je sav popisani materijal u omotu.

 • Birački odbor žrijebanjem određuje člana biračkog odbora koji će vršiti oštećenje pečata biračkog odbora, člana koji će vršiti pečatiranje glasačkih listića i člana koji će čuvati kontrolne kupone i štampane odreske-potvrde o elektronskoj identifikaciji birača. Žrijebanje se vrši sistemom zatvorenih koverti, na način što će se imena članova biračkog odbora, osim predsjednika, ispisati na posebnim listama i staviti u posebne koverte. Izvlačenje koverti vrši predsjednik biračkog odbora.

 • Član biračkog odbora izabran žrijebanjem u prisustvu ostalih članova odbora, vrši vidno oštećenje pečata, na način što zarezuje ili sagorijeva plamenom gumenu matricu pečata, kojim se glasački listići na drugoj strani (poleđini), pečatiraju neposredno prije predaje glasačkog listića biraču. Oštećeni pečat biračkog odbora ne stavlja se na kontrolni kupon glasačkog listića.

 • Napomena:Glasački listići obavezno su složeni prema redosljedu serijskih brojeva na kontrolnom kuponu i prema tom redosljedu izdaju se biračima tokom glasanja.

 • Predsjednik biračkog odbora otvara zaštitnu kutiju i postavlja uređaj za elektronsku identifikaciju birača na sto tako da većina članova biračkog odbora može vidjeti monitor i priključuje ga na izvor napajanja električnom energijom, čime se uređaj sam pokreće.

 • Napomena:Po uključivanju elektronskog uređaja za identifikaciju birača, na njegovom monitoru-ekranu prikazan je u lijevom gornjem uglu naziv biračkog mjesta, na desnom datum i vrijeme, a na sredini ekrana poruka-informacija „priključite eToken“.

 • Predsjednik biračkog odbora će po izvršenju svih prethodnih radnji, upitati članove biračkog odbora da li su ispunjeni uslovi za početak glasanja i da li imaju primjedbi na neku od sprovedenih radnji. Nepostojanje ili postojanje primjedbi sa njihovim sadržajem i imenom davaoca primjedbe unosi se u zapisnik o radu biračkog odbora (prilog 4).