EDUKACIJA BIRAČKIH ODBORA - IZBORI 2020

ODRŽAVANJE REDA NA BIRAČKOM MJESTU I MJERE ZA OBEZBJEĐIVANJE TAJNOSTI GLASANJA

 • Predsjednik i članovi biračkog odbora staraju se o redu na biračkom mjestu i obezbjeđuju tajnost glasanja.

 • Predsjedniku i članovima biračkog odbora zabranjuje se da, u bilo kojoj formi, a posebno glasnim obraćanjem saopštavaju ime i prezime birača, kao i njegov redni broj u izvodu iz biračkog spiska.


Napomena: U prostoriji za glasanje zabranjena je upotreba elektronskih uređaja za komunikaciju (telefon, mobilni telefon, laptop, tablet računar itd).


 • Predsjednik i članovi biračkog odbora i lica koja prate rad organa za sprovođenje izbora dužni su da poštuju red na biračkom mjestu i da ne ometaju rad na biračkom mjestu.

Napomena: Članovima biračkih odbora i licima koja prate rad organa za sprovođenje izbora za vrijeme glasanja zabranjeno je na biračkom mjestu vođenje bilo kakve evidencije o biračima koji su glasali, kao i korišćenje kopije biračkog spiska ili bilo koje druge pomoćne evidencije o biračima.


Napomena: Zamjenici predsjednika i članova biračkog odbora angažuju se u prostoriji za glasanje samo u odsustvu člana kojeg zamjenjuju.


 • Birač popunjava glasački listić isključivo u prostoru koji je za to namijenjen (paravan, kabina), tako da se ne vidi kako je glasao.


Napomena: Ukoliko birač povrijedi tajnost glasanja na način što glasa javno izvan prostora određenog za glasanje (paravan, kabina) ili, ako nakon glasanja u prostoru koji je za to namijenjen, javno pokaže glasački listić biračkom odboru tako da se vidi za koga je glasao, predsjednik biračkog odbora, na osnovu prethodne odluke biračkog odbora, dužan je da u prisustvu biračkog odbora, nakon odvajanja kontrolnog kupona, takav glasački listić učini nevažećim na način što će ga precrtati, spakovati ga u poseban koverat i ubaciti ga u glasačku kutiju umjesto birača.


 • Poslije glasanja birač je dužan da se odmah udalji sa biračkog mjesta.

 • Birački odbor dozvoljava ulazak u prostoriju za glasanje onolikom broju birača koliko ima kabina, odnosno paravana za glasanje.

 • Birački odbor će zabraniti zadržavanje svih lica na biračkom mjestu koja nemaju prava i dužnosti u sprovođenju izbora, a predsjednik može udaljiti sa biračkog mjesta svakoga ko remeti red na biračkom mjestu.

 • Pripadniku policije i drugom uniformisanom licu nije dozvoljen pristup biračkom mjestu dok traje glasanje.

 • Policijski službenici ne smiju glasati niti ulaziti na biračko mjesto u uniformi, osim u slučaju zahtjeva od predsjednika biračkog odbora, u cilju sprječavanja neposredne prijetnje javnom redu i bezbjednosti na biračkom mjestu.


 • Ako član biračkog odbora ili lice koje prati rad organa za sprovođenje izbora ometa rad na biračkom mjestu, predsjednik biračkog odbora će ga upozoriti, a ako lice i dalje nastavi da ometa rad, predsjednik biračkog odbora, na osnovu prethodne odluke biračkog odbora, će ga udaljiti, što će konstatovati u zapisniku o radu biračkog odbora.


Napomena: Ukoliko je iz prostorije udaljen član biračkog odbora, predsjednik biračkog odbora je dužan da, za dalji rad, omogući prisustvo njegovog zamjenika.


Napomena: Ako se na biračkom mjestu naruši red, birački odbor može prekinuti glasanje, dok se red ne uspostavi. Ako su na biračko mjesto pozvani pripadnici policije, za vrijeme njihovog prisustva na biračkom mjestu, glasanje se prekida. Razlozi trajanja prekida glasanja unose se u zapisnik o radu biračkog odbora. Ako je glasanje prekinuto duže od jednog časa, produžava se onoliko vremena koliko je prekid trajao.


 • Predsjednici biračkih odbora i njihovi zamjenici, članovi i njihovi zamjenici, dužni su da se ponašaju u skladu sa Etičkim kodeksom organa za sprovođenje izbora (br 76/10 od 23/12/2010, pogledati prilog 12)